Visie & Missie

Kcal wil mensen in beweging krijgen, stimuleren om actief te worden en actief te blijven. Sport, spel en onderwijs als middel gebruiken om te laten zien en ondervinden, dat leuk en sportief bezig zijn positieve energie oplevert. Energieverbruik draagt op deze manier bij aan kwaliteitsverbetering van leven.

Daarnaast wil Kcal een bijdrage leveren aan de maatschappelijke participatie en sociale cohesie, mensen om leren gaan met normen en waarden. Tevens biedt het onderwijs, sporters en vrijwilligers ontplooiingsmogelijkheden op gebied van sport, gezondheid en welzijn.

Kcal wil dit realiseren middels ontwikkeling en aanbod van leerzame activiteiten en een structureel sportaanbod in de breedste zin van het woord. Actief en sportief bezig zijn laagdrempelig en leuk maken.

Enthousiast geworden? Laat het ons weten.